Sistem za evidenciju radnog vremena Chrono je praktično rešenje za planiranje, registrovanje, kontrolu i obračun radnog vremena. Chrono omogućava evidenciju stalno zaposlenih, privremeno zaposlenih, izvođača radova, podizvođača, stručnih saradnika, službenih posetilaca, službenih vozila i sl. Sistem je zasnovan je na beskontaktnim identifikacionim karticama i podržava ragistrovanje fiksnog, kliznog i smenskog radnog vremena. Ovim sistemom zaposleni mogu da neposredno registruju više vrsta prolazaka kao što su: ulazak, izlazak (kraj rada), službeni izlazak, privatni izlazak, službena poseta, i izlazak na pauzu.

Moduli sistema Chrono

Chrono nadzor

Chrono nadzor je aplikacija za nadzor registrovanih prolazaka u realnom vremenu, uvid u brojno stanje i listu prisutnih radnika, posetioca i službenih vozila, evidentiranje službenih poseta, ručne unose za zaposlene koji su zaboravili karticu, i daljinsko upravljanje barijerama.

Chrono HR

Chrono HR služi za definisanje hijerarhijske organizacije preduzeća (direkcije, službe, sektori, odeljenja) i održavanje detaljnih podataka o zaposlenima, dodeljivanje prava na službeni izlazak itd.

Chrono planer

Chrono planer na krajnje jednostavan i pregledan način omogućava planiranje radnog vremena i definisnje veoma složenih šema smenskog rada. Sistem podržava neograničen broj različitih radnih vremena i radnih ciklusa. Jednom definisno radno vreme za određenog radnika važi sve dok ga ovlašćeno lice ne izmeni. Planer radnog vremena tretira praznike, bolovanja, službena odsustvovanja, slobodne dane i godišnje odmore i td.

Chrono Administracija

Chrono Administracija omogućuje definisanje privilegija korisnika sistema, popunjavanje pomoćnih tabela kao što su vrste odsustvovanja, praznici, tipovi radnog vremena, radni ciklusi, radna mesta i td.

Chrono dnevnik

Chrono dnevnik pruža mogućnost uvida i uređivanja radnog vremena za odabranog radnika na dnevnom nivou. Na vrlo pregledan način prikazuje planirano radno vreme, sve registrovane prolaske, evidentirana i odobrena odstupanja (kašnjenje, privatni izlasci, prekovremani rad i sl.). Dnevnik omogućava rukovodiocu da izmeni svako evidentirano odstupanje koje je po default-u bilo odobreno ili neodobreno.

Chrono izveštaji

Chrono izveštaji daju odgovore na sva moguća pitanja o radnim vremenu. Referišući se na planirano radno vreme, generišu se izveštaji o kašnjenjima, ranijim izlascima, ostvarenim radim satima, odsustvovanjima, prekovremenom radu, slobodnim satima, mesečni karnet i td. Kumulativni mesečni obračun daje detaljan uvid u sve moguće kategorije radnih sati kao što su rad po planu, smenski rad, noćni rad, rad na praznik, odobreni prekovremeni, sve vrste odsustvovanja prevedeni u radne sate i sl., i to za izabranu organizacionu celinu ili celo preduzeće. Izveštaji se mogu automatizovano slati na zadate email adrese svakodnevno, u nedeljnim ili mesečnim intervalima ili samo kada se ispune određeni, unapred zadati uslovi.

Uvođenjem sistema Chrono opredeljujete se za podizanje produktivnosti i bezbednosti, poboljšanje radne discipline, bolju organizovanost radnih procesa i uštedu u poslovanju.

Kroz pregled hronologije registrovanih prolazaka omogućen je i pregled foto/video zapisa svakog evidentiranog prolaska, čime su sprečene eventualne zloupotrebe sistema. Chrono uređaji su predviđeni za rad u on-line i off-line režimu (privremeni prekid komunikacije sa serverom). U off-line režimu rada svaki registracioni uređaj neograničeno dugo može da pamti do 14.000 registrovanih prolazaka. Prilikom uspostavljanja komunikacije, uređaji automatski prenose sve registrovane prolaske u bazu podataka. Uređaji su opremljeni sopstvenim baterijskim napajanjem, koje im obezbeđuje autonoman rad od min. 4 sata u slučaju nestanka električne energije.