Sistemi

Solutisov proizvodni program čine bezbednosni sistemi za video nadzor, evidenciju i obračun radnog vremena, sistem za kontrolu pristupa, alarmni nadzor, evidenciju posetilaca, kao i specijalizovani hibridni sistemi za nadzor udaljenih objekata, za monitoring lica i objekata u pokretu i slično. Naši sistemi predstavljaju potpuno samostalne funkcionalne celine, ali su međusobno kompatibilni i mogu se povezati u jedinstven integrisani bezbednosni sistem.

Svi sistemi...

Argus video nadzor

Argus je distribuirani sistem video nadzora koji obezbeđuje monitoring i pregled video i audio materijala sa neograničenog broja lokacija i kamera, iz jednog ili više nadzornih centara. Pristup sistemu je moguć proko Windows desktop aplikacije, preko bilo kog Web pretraživača ili mobilnog uređaja.

Argus

Chrono evidencija radnog vremena

Sistem za evidenciju radnog vremena Chrono je praktično i napredno rešenje za planiranje, registrovanje, kontrolu i obračun radnog vremena. Chrono omogućava evidenciju stalno zaposlenih, privremeno zaposlenih, izvođača radova, podizvođača, stručnih saradnika, službenih posetilaca, službenih vozila i sl.

Chrono

Lares alarmni nadzor

Sistem koji će Vam omogućiti alarmni nadzor udaljenih objekata uz mogućnost kontrole udaljenih senzora, prekidača i kamera.

Lares je trenutno u fazi izrade.

Lares

Mob Chrono mobilna ERV

Aplikacija koja omogućava pouzdano evidentiranje radnog vremena na udaljenim objektima, terenskog rada, kao i rada od kuće. Radi na Android i IOS mobilnim uređajima

Mob Chrono

Vesta nadzor udaljenih objekata

Vesta je integrisani bezbednosni sistem za nadzor neograničenog broja udaljenih objekata. Vesta objedinjuje funkcije alarmnog nadzora, kontrole prisustva i video nadzora nad udaljenim objektima i postrojenjima.

Vesta

Escort nadzor pokretnih objekata

Sistem za alarmni, audio/video i GPS nadzor objekata koji su u pokretu: automobila, autobusa, kamiona, ljudi... Escort Vam omogućava da pratite kretanje službenih vozila, budete upozoreni na njihovo odstupanje od predviđene rute, ograničenja brzine, nepredviđeno zaustavljanje...

Escort je trenutno u fazi izrade.

Vesta

Polis nadzor grada

Integrisano bezbednosno rešenje Polis ima za cilj uspostavljanje distribuiranog sistema na nivou opštine ili grada koji građanima omogućuje da, u incidentnim situacijama, sa raznih lokacija – sigurnih tački, alarmiraju i uspostave video/audio komunikaciju sa gradskim nadzornim centrom.

Polis

Posetioci evidencija posetilaca

Moderna Web aplikacija za efikasno i jednostavno zakazivanje i evidenciju poseta. Aplikacija može raditi samostalno ili biti integrisana sa WebChrono sistemom za ERV.

Aplikacija je trenutno u fazi izrade.

Posetioci

Guard kontrola pristupa

Guard je pouzdano i funkcionalno rešenje za kontrolu pristupa objektima ili delovima objekata od posebnog značaja. Zasnovan na beskontaktnim identifikacionim karticama i uređajima za kontrolu pristupa koji kontrolišu rad vrata, pešačkih barijera, rampi i sl.

Guard

Porter kontrola pristupa

Porter je samostalni (stand alone) uređaj za kontrolu pristupa baziran na beskontaktnim karticama ili privescima i predstavlja zamenu ili dopunu klasičnim mehaničkim bravama. Namenjen je za stambene i poslovne objekte, gde treba omogućiti veći broj prolazaka u toku dana ovlašćenim licima.

Porter

Patrol kontrola obilaska objekta

Patrol je sistem za planiranje, evidenciju i proveru redovnih aktivnosti na objekatu/postrojenju, kao što su obilasci, čišćenje i slično. Ovaj sistem na najjednostavniji način omogućava kontrolu rada čuvarske i drugih službi, kojima su poverena zaduženja sa tačno određenim vremenskim rasporedom koji se ponavlja u planirano vreme u toku dana ili nedelje.

Patrol

Lunch POS sistem

Lunch je POS (Point Of Sale) sistem za praćenje prometa robe i evidentiranje zaduženja potrošača. Izuzetno je pogodan za primenu u maloprodajnim objektima, restoranima, a naročito restoranima radničke ishrane gde omogućava zaduženje radnika identifikacionom karticom.

Lunch

Servisi

Servisi, u formi aktuelnih rešenja koja se izvršavaju “u oblaku” (cloud computing), predstavljaju praktičan i ekonomičan način za ispunjavanje bezbednosnih funkcija. Pristup podacima je omogućen sa bilo kog mesta, putem Interneta, 24 časa, 7 dana u nedelji. Servis oslobađa korisnika troškova za kupovinu hardvera i softvera, oslobađa ga brige oko održavanja sistema i servisiranja opreme, i na bazi mesečne pretplate pruža korisniku sve potrebne alate za kontrolu i optimizaciju poslovanja. Servisi su realizovani kao partnerski projekti Telekoma Srbija i Solutisa.

Svi servisi...

Web Chrono

Web Chrono je servis za evidenciju i obračun radnog vremena, kontrolu pristupa i broja lica u objektu, kao i alarmni nadzor sa SMS i e-mail dojavom. Zasnovan je na beskontaktnim identifikacionim karticama, savremenim komunikacionim (GSM/GPRS) i računarskim (Internet) tehnologijama. Web Chrono omogućava evidentiranje fiksnog, kliznog i smenskog radnog vremena.

Web Chrono

SPOT Video Nadzor

IP Video Nadzor u realnom vremenu, za neograničen broj kamera i neograničen broj klijenata.

SPOT

Novosti

Ovde možete pogledati najnovije informacije o radu naše firme.

Trenutno nema novosti na sajtu...